Taide ja tunteet 1918

Suomi valmistautuu parhaillaan itsenäisyyden juhlavuoteen 2017. Juhlahumun keskellä haluamme muistuttaa Suomen itsenäistymiseen ja erityisesti seuraavan vuoden tapahtumiin liittyvien muistojen ja näkemysten ristiriitaisuudesta. Hankkeen alkusysäyksenä toimii tärkeä huomio siitä, miten vaikeaa noita vuosia on edelleen käsitellä mediassa ja kollektiivisissa keskusteluissa. Taide ja tunteet 1918 -hankkeen tarkoituksena on löytää uusia keinoja ja mahdollisuuksia puhua ambivalentista suhteestamme siihen Suomeen, joka rakentuu näiden historiallisten tapahtumien muistolle. Kohdistamme huomiomme siihen, millaista kerronnallista perintöä kukin meistä kantaa mukanaan ja vuorollaan kertoo eteenpäin sekä siihen, kuinka itsenäisyyden alkukertomukset muokkaavat käsitystä suomalaisesta identiteetistä. Lähtösykäyksenä on myös ajatus siitä, että tarvitsemme rikkaamman kirjon kertomuksia ja tarinoita voidaksemme käsitellä vuoden 1918 ristiriitaista muistiperintöä tässä hetkessä.

Ehdotamme yksiäänisen konsensuksen tilalle moniäänistä ja moninäkökulmaista alkutarinaa, ja uskomme että menneisyyden moniäänisyyden kuuleminen mahdollistaa moniäänisyyden sallimisen myös nykyhetkessä. Tästä syystä olemme valinneet näkökulmaksi taiteilijoiden kokemukset niin kuin ne ovat kirjautuneet päiväkirjoihin, muistiinpanoihin, kirjeenvaihtoon, luonnoksiin ja taideteoksiin. Haluamme kiinnittää huomiota niihin ilmiön osa-alueisiin, jotka ovat toistaiseksi jääneet varjoon niin perinteisessä historiantutkimuksessa kuin yleisessä keskustelussakin. Lähestymme aihetta muistin ja trauman sekä tunteiden todellisuuden perspektiivistä, tunnistaen ja tunnustaen muistoihin sisältyvän tunnelatauksen vaikutuksen tässäkin hetkessä. Taiteilijat ovat usein herkkiä havainnoimaan ympäristöään. Heidän kirjalliset ja kuvalliset teoksensa ja muistiinmerkintänsä avaavat mahdollisuuden tutkia yhteiskunnan tapahtumia epäsuorasti, ilman selkeää poliittista viitekehystä.

Hankkeen organisoinnista ja toteutuksesta vastaa vuonna 2011 perustettu suomalainen tieteellinen yhdistys The Birch and the Star – Finnish Perspectives on the Long Nineteenth Century (www.birchandstar.org).

Advertisements